Formulieren

MEDISCH ATTEST

Voor het seizoen 2023-2024 moeten enkel de volgende spelers langs de dokter gaan.

 • alle nieuwe Dino’s die zich dit seizoen voor het eerst inschrijven (alle geboortejaren – uitzondering voor geboortejaar 2016 (U8))
 • alle Dino’s die al in de club zijn van geboortejaar 2009 & 2005
 • Dino’s die voor het eerst wedstrijden spelen: geboortejaar 2015 (u10b)

Hierbij vind je het medische attest die de dokter moet invullen: ATTEST MEDISCHE SCREENING

Je hebt dit nodig vóór je eerste officiële wedstrijd. Zonder medisch attest kan je niet deelnemen aan een officiële wedstrijd.

 1. Download het  FORMULIER, print het af en laat het attest invullen door uw HUISARTS. Verifieer goed of alle gegevens zijn ingevuld: naam en handtekening huisarts, gegevens speler, doorkruisen geschikt of ongeschikt,…
 2. Scan het document in en bewaar het als JPEG of PDF met de volgende naam: ploeg – naam speler. Bvb: U18 – Michaeljordan
 3. Let er op dat de bestandgrootte maximaal 100kB bedraagt
 4. Je STUURT PER EMAIL het medisch attest – ten laatste 3 dagen voor je eerste wedstrijd – naar de club via dinofiche@gmail.com – jouw fiche wordt door de club digitaal bewaard voor elke wedstrijd

Je neemt het originele PAPIEREN medisch attest best mee in je sportzak naar je eerste wedstrijd (in geval de scheidsrechter daarom vraagt …, de upload in het wedstrijdformulier loopt soms vertraging op …).

Daarna bewaar je deze thuis.

Niet aan de coach geven aub.

++++++++++++++++++++++++

VERZEKERINGSPAPIEREN

Ben je spijtig genoeg gekwetst geraakt tijdens het basketballen, gebruik dan volgend aangifteformulier voor de verzekering.

Je kan het hier afprinten (aangifteformulier ongevallen Basketbal Vlaanderen) of een papieren versie krijgen bij de coach (uit de Wedstrijdkast).

 • Laat vooral het laatste blad invullen door de arts.
 • Wat je verder zelf kan invullen (persoonlijke informatie), vul je zelf in. De rest wordt ingevuld door het bestuur.
 • Stuur het formulier niet zelf op naar Ethias. Je geeft het ingevulde formulier af aan Frederic LOGGHE (papa van Zoë, Arthur en Ella). Of je stuurt het ingescand naar dinobrussels@gmail.com. Wij zorgen dan dat je ongeval elektronisch wordt aangemeld bij Ethias.
 • Even later, krijg je van Ethias een brief per post met de uitleg voor de terugbetaling van de kosten die niet gedekt worden door de mutualiteit.
 • Het verzamelen en opsturen van bewijsstukken voor de terugbetaling van deze kosten, regel je dan rechtstreeks per post met Ethias.