DE CLUB, DAT ZIJN WIJ ALLEMAAL

Essentieel deel van ons Dino DNA is de bijdrage van vele tientallen vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn de essentie, de motor van de sportclub-werking. Met veel bijdragen van vrijwilligers, krijgt iedereen het gevoel: “dit is onze club”; het is een fijne ontmoetingsplaats in onze stad.

Wij zijn bewust om hierbij open te moeten staan voor meerdere vormen/verschillende profielen van vrijwilligers (naargelang tijd, mogelijkheden, kennis …): Coaches, Ploegverantwoordelijken, Spelers, Ouders, Cluborganisatie/bestuur, Feestcomité, sympathisanten …

Want elke type vrijwilliger “geeft terug” aan club, wat hij “krijgt” van club, bvb:

 • Ouder: geeft, omdat zij/hij ziet hoeveel deugd zijn dochter/zoon heeft aan de club
 • Speler/coach: geeft, omdat zij/hij zich amuseert en leert, en dit wil overdragen aan jongere

Daarom werkt de club aan een structureel vrijwilligersbeleid voor ondersteuning, stimulering en begeleiding van vrijwilligers.

Hierbij willen wij

 1. Positieve energie van vrijwilligers onderlijnen: aandacht voor goesting geven houden
 2. Juiste en voldoende vrijwilligers vinden en binden, door het opvolgen / waarderen van élke bijdrage (Week van de Vrijwilliger, bedankingen, attentie)
 3. Ook onze jongeren zijn méér dan enkel spelers. We willen hen aanzetten tot structureel vrijwilligerswerk (van jonge leeftijd aansporen/ondersteunen spelers als scheidsrechter/coach …), en via een Dino Carrousel onze spelers structureel meedraaien in clubwerking (leeftijden/per ploeg)
 4. In essentie, doen onze ouders de club draaien. Voor ouders, zijn ploegverantwoordelijken een essentiële steun en referentiepunt voor vele ouders.
 • We proberen hen daarom concreet uit te leggen / behapbaar maken wat er wordt verwacht
  • Bij inschrijving: waaier vrijwilligerswerk concreet voorleggen: “Wat interesseert u?”
 • Ook daarom willen we een realistische/concrete taak voorstellen, meer dan een “functie” op te nemen
 • Breed aanbod voor vrijwilligers: zodat velen zich als vrijwilliger kunnen/durven aanbieden