BESTUUR

VOORZITTER

Frederic Logghe

email: dinobrussels@gmail.com

ONDERVOORZITTER

Katrin Vanhaver

email: dinobrussels@gmail.com

SECRETARIS

Benny Geerinckx

email: dinobrussels@gmail.com

PENNINGMEESTER

Roeland Dudal

email: dinobrussels@gmail.com

SPORTIEVE ONDERSTEUNING

Roeland Dudal

email: dinobrussels@gmail.com

ORGANISATIE WEDSTRIJDEN

Michael Kempeneers

email: dinobrussels@gmail.com

 

Sportieve cel / coachbegeleiding

Coach Jomme Knooren

Coach Dirk Van Steerteghem

Coach Roeland Dudal

 

CONTACT

Wanneer er problemen mochten optreden binnen de ploeg, probeer deze met de ploegverantwoordelijken of het Bestuur op te lossen.

Gevallen van pesterijen of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag en opzettelijke schade aan materiaal (o.m. vandalisme) zullen streng aangepakt worden.

Bij vragen of problemen is het eerste aanspreekpunt de coach van je ploeg.
Coach Frido en coach Dirk zijn hoofdverantwoordelijken van de coaches, en begeleiden de sportieve werking, zij kunnen altijd aangesproken worden.
Ook het Bestuur kan je altijd aanspreken / mailen:
Katrin Van Haver is huisarts (mama Maurice U16, Leon U14, Rachele U12),
Roeland Dudal (papa Otto U12, Ada U10B) ondersteunt vanuit het Bestuur de sportieve werking.
Indien je dit verkiest, kan je ook mevrouw Jannemie Sente aanspreken (mama Lander U14B) als vertrouwenspersoon, zij is ervaren personal coach-begeleider en adviseert de club over feedback en positieve coaching.